czwartek, 22 sierpnia 2019


 22 sierpnia 1584 zmarł w Lublinie Jan Kochanowski


Dziś obchodzimy 435. rocznicę śmierci polskiego poety epoki renesansu, tłumacza, prepozyta kapituły katedralnej poznańskiej w latach 1564–1574, nadwornego poety Stefana Batorego, sekretarza królewskiego i wojskiego sandomierskiego w latach 1579–1584.
 Był jednym z najwybitniejszych twórców renesansu w Europie i tym, który najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.
 

Odwiedziny kanclerza Jana Zamoyskiego w Czarnolesie - Karol Miller (1877).