piątek, 7 grudnia 2018

Wychowanie przez czytanie


Czytaliśmy uczniom książki swojego dzieciństwa


6 grudnia w czytelni biblioteki oraz w salach lekcyjnych najlepsi z wychowawców czytali książki swoim uczniom. Byli to kolejno: Pani Agnieszka Zaniewicz, Pan Kamil Kasprzak, Pani Małgorzata Biernacka, Pani Beata Makuch, Pan Jacek Kozyra oraz Pani Anna Milewska-Maciąg i Pani Agnieszka Polak.  
Głośne czytanie ma wiele zalet. Przede wszystkim  umacnia więź emocjonalną między czytającym a słuchaczem,  rozwija wyobraźnię, uczy wartości moralnych, wpływa na zmianę postaw, rozwija wrażliwość 
i empatię.

Czytajmy więc, czytajmy razem, osobno, czytajmy komuś i dla siebie, czytajmy w szkole, w bibliotece, w domu, gdziekolwiek,  bo jak powiedział Kornel Makuszyński: „Człowiek więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca”.